Bảng Giá In Tem Nhãn Decal – Hình tròn – Hình Elip – Hình vuông

1. Bảng Giá In Tem Nhãn Decal Hình Tròn

BẢNG BÁO GIÁ IN NHÃN DECAL HÌNH TRÒN – IN NHANH ĐEP
Chất liệu: decal giấy đế trắng – Gia công: In màu bế thành phẩm, chỉ cần bóc ra dán
SỐ LƯỢNG Ø 3 CM Ø 3.5CM Ø 4 CM Ø 5 CM Ø 6 CM Ø 7 CM Ø 8 CM Ø11.7CM
100 nhãn 142.000 142.000 142.000 166.000 218.000 241.000 312.000 487.000
200 nhãn 163.000 177.000 185.000 233.000 322.000 343.000 404.000 685.000
300 nhãn 182.000 216.000 227.000 299.000 373.000 404.000 466.000 875.000
400 nhãn 209.000 254.000 270.000 335.000 418.000 445.000 528.000 1.048.000
500 nhãn 236.000 293.000 312.000 364.000 452.000 487.000 590.000 1.222.000
600 nhãn 263.000 331.000 330.000 393.000 487.000 528.000 647.000 1.395.000
700 nhãn 290.000 337.000 349.000 416.000 521.000 569.000 704.000 1.562.000
800 nhãn 317.000 354.000 367.000 435.000 556.000 609.000 761.000 1.728.000
900 nhãn 326.000 371.000 386.000 454.000 590.000 647.000 818.000 1.895.000
1.000 nhãn 338.000 387.000 404.000 474.000 622.000 685.000 875.000 2.052.000
2.000 nhãn 439.000 506.000 528.000 661.000 933.000 1.048.000 1.395.000 3.452.000
3.000 nhãn 519.000 616.000 647.000 839.000 1.222.000 1.395.000 1.895.000 4.728.000
4.000 nhãn 597.000 720.000 761.000 1.005.000 1.506.000 1.728.000 2.365.000 5.961.000
5.000 nhãn 670.000 823.000 875.000 1.168.000 1.784.000 2.052.000 2.785.000 7.194.000
Hoàn thành Trong vòng 2 – 5 ngày. Nếu cần in gấp. hãy liên hệ qua hotline: 0909.774.427 – Mr.Duy

2. Báo Giá In Tem Nhãn In Decal Hình Elip

BẢNG BÁO GIÁ IN TEM NHÃN DECAL HÌNH ELIP – IN NHANH ĐEP
Chất liệu: decal giấy đế trắng – Gia công: In màu bế thành phẩm, chỉ cần bóc ra dán.
SỐ LƯỢNG 3X4CM 3X5CM 3X6CM 4X5CM 4X6CM 5X6CM 5X8CM 5X9CM
100 nhãn 142.000 142.000 143.000 143.000 171.000 188.000 206.000 233.000
200 nhãn 165.000 182.000 209.000 206.000 241.000 277.000 312.000 335.000
300 nhãn 198.000 222.000 263.000 259.000 312.000 335.000 358.000 393.000
400 nhãn 231.000 263.000 317.000 312.000 343.000 373.000 404.000 435.000
500 nhãn 263.000 304.000 338.000 335.000 373.000 412.000 435.000 474.000
600 nhãn 296.000 326.000 362.000 358.000 404.000 435.000 466.000 513.000
700 nhãn 328.000 344.000 385.000 381.000 425.000 461.000 497.000 551.000
800 nhãn 333.000 362.000 409.000 404.000 445.000 487.000 528.000 590.000
900 nhãn 347.000 379.000 423.000 420.000 466.000 513.000 559.000 626.000
1.000 nhãn 362.000 397.000 439.000 435.000 487.000 538.000 590.000 661.000
2.000 nhãn 471.000 519.000 597.000 590.000 685.000 780.000 875.000 1.005.000
3.000 nhãn 566.000 634.000 744.000 733.000 875.000 1.005.000 1.135.000 1.330.000
4.000 nhãn 656.000 744.000 888.000 875.000 1.048.000 1.222.000 1.395.000 1.645.000
5.000 nhãn 744.000 853.000 1.022.000 1.005.000 1.222.000 1.437.000 1.645.000 1.954.000
Hoàn thành Trong vòng 2 – 5 ngày. Nếu cần in gấp, hãy liên hệ qua hotline: 0909.774.427 – Mr.Duy
Ghi chú Giá trên chưa bao gồm VAT 10%.

3. Giá In Tem Nhãn Hình Vuông

BẢNG BÁO GIÁ IN TEM NHÃN DECAL HÌNH VUÔNG – IN NHANH ĐEP
Chất liệu: decal giấy đế trắng – Gia công: In màu bế thành phẩm, chỉ cần bóc ra dán
SỐ LƯỢNG 3X3CM 3.5×3.5CM 4X4CM 4.5×4.5CM 5X5CM 5.5×5.5CM 6X6CM 7X7CM
100 nhãn 142.000 142.000 142.000 166.000 166.000 201.000 218.000 241.000
200 nhãn 143.000 177.000 185.000 233.000 233.000 302.000 322.000 343.000
300 nhãn 182.000 216.000 227.000 299.000 299.000 351.000 373.000 404.000
400 nhãn 209.000 254.000 270.000 335.000 335.000 395.000 418.000 445.000
500 nhãn 236.000 293.000 312.000 364.000 364.000 428.000 452.000 487.000
600 nhãn 263.000 331.000 330.000 393.000 393.000 457.000 487.000 528.000
700 nhãn 290.000 337.000 349.000 416.000 416.000 487.000 521.000 569.000
800 nhãn 317.000 354.000 367.000 435.000 435.000 516.000 556.000 609.000
900 nhãn 326.000 371.000 386.000 454.000 454.000 546.000 590.000 647.000
1.000 nhãn 338.000 387.000 404.000 474.000 474.000 575.000 622.000 685.000
2.000 nhãn 439.000 506.000 528.000 661.000 661.000 848.000 933.000 1.048.000
3.000 nhãn 519.000 616.000 647.000 839.000 839.000 1.098.000 1.222.000 1.395.000
4.000 nhãn 597.000 720.000 761.000 1.005.000 1.005.000 1.346.000 1.506.000 1.728.000
5.000 nhãn 670.000 823.000 875.000 1.168.000 1.168.000 1.586.000 1.784.000 2.052.000
Hoàn thành Trong vòng 2 – 5 ngày. Nếu cần in gấp, hãy liên hệ qua hotline: 0909.774.427 – Mr.Duy.
Ghi chú Giá trên chưa bao gồm VAT 10%.

4. Bảng Giá In Decal Hình Chữ Nhật

BẢNG BÁO GIÁ IN TEM NHÃN DECAL HÌNH CHỮ NHẬT – IN NHANH ĐEP
Chất liệu: decal giấy đế trắng – Gia công: In màu bế thành phẩm, chỉ cần bóc ra dán.
SỐ LƯỢNG 3X4CM 3×4.5CM 3X5CM 3×5.5CM 3X6CM 3×6.5CM 3X7CM 4X5CM
100 nhãn 142.000 142.000 142.000 143.000 143.000 143.000 143.000 143.000
200 nhãn 165.000 182.000 182.000 201.000 209.000 209.000 209.000 206.000
300 nhãn 198.000 222.000 222.000 251.000 263.000 263.000 263.000 259.000
400 nhãn 231.000 263.000 263.000 302.000 317.000 317.000 317.000 312.000
500 nhãn 263.000 304.000 304.000 330.000 338.000 338.000 338.000 335.000
600 nhãn 296.000 326.000 326.000 351.000 362.000 362.000 362.000 358.000
700 nhãn 328.000 344.000 344.000 373.000 385.000 385.000 385.000 381.000
800 nhãn 333.000 362.000 362.000 395.000 409.000 409.000 409.000 404.000
900 nhãn 347.000 379.000 379.000 413.000 423.000 423.000 423.000 420.000
1.000 nhãn 362.000 397.000 397.000 428.000 439.000 439.000 439.000 435.000
2.000 nhãn 471.000 519.000 519.000 575.000 597.000 597.000 597.000 590.000
3.000 nhãn 566.000 634.000 634.000 712.000 744.000 744.000 744.000 733.000
4.000 nhãn 656.000 744.000 744.000 848.000 888.000 888.000 888.000 875.000
5.000 nhãn 744.000 853.000 853.000 974.000 1.022.000 1.022.000 1.022.000 1.005.000
Hoàn thành Trong vòng 2 – 5 ngày. Nếu cần in gấp, hãy liên hệ qua hotline: 0909.774.427 – Mr.Duy.
Ghi chú Giá trên chưa bao gồm VAT 10%.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *